Over de plannen

Eind 2014 heeft de provincie, in samenspraak met de gemeente, een aantal verkeersstudies gebundeld en daar de conclusie aan verbonden dat twee alternatieven de verkeersproblematiek aan de noordzijde van Wageningen kunnen oplossen:

 • alternatief A: optimaliseren van het bestaande tracé Mansholtlaan/Nijenoord Allee;
 • alternatief B: een nieuwe route via de Kielekampsteeg en Dijkgraaf (het zogenaamde ‘Rondje Campus’).

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 26 oktober 2015 een voorkeur uitgesproken voor alternatief A: het optimaliseren van de bestaande infrastructuur. De redenen hiervoor zijn:

 • Sneller te realiseren en dus sneller een betere doorstroming.
 • Er is al politiek draagvlak en al (deels) geld beschikbaar gesteld.
 • Zo min mogelijk nieuwe wegen aanleggen (duurzaamheid).

Na afweging van varianten heeft het college de variant A kostenefficiënt als voorkeursoplossing voorgesteld aan de gemeenteraad. Deze omvat:

 • de Mansholtlaan als 2x2 uitgevoerd;
 • ombouw van de rotonde bij de Mansholtlaan | Droevendaalsesteeg tot een kruispunt met verkeerslichten, in combinatie met een fietstunnel onder de Mansholtlaan;
 • een VRI met by-pass t.h.v. de kruising Mansholtlaan | Nijenoord Allee;
 • een verbreding van de Nijenoord Allee naar 2x2 rijstroken tot de kruising Rooseveltweg;
 • een 2x1 onderdoorgang en rotonde t.h.v. de Churchillweg.

Zie onderstaande kaart.

Via een amendement heeft de gemeenteraad op 5 juli 2016 besloten de kostenefficiënte oplossing te versoberen. Het uitgangspunt van het ‘versoberde ontwerp A’ is :

 • Nijenoord Allee als 2x1 met een Luikse oplossing bij de Bornsesteeg.
 • Behoud van de fietsoversteek bij Hoevestein.
 • Mansholtlaan 2x2 met VRI bij Droevendaalsesteeg.
 • Nader inpassingontwerp voor een ongelijkvloerse fietsoversteek in een ruimer zoekgebied.
 • Een VRI bij het kruispunt Mansholtlaan/Nijenoord Allee.

In overleg met de Klankbordgroep zijn er optimalisaties uitgevoerd aan met name de kruispuntontwerpen van A sober.

De effecten van de versoberde variant A zijn op 29 september 2016 aan de raad gemeld en op 4 oktober technisch toegelicht aan de raad. De eindrapportage van RHDHV vindt u hier.