Beter Bereikbaar Wageningen

In de ochtend- en avondspits zijn er files in Wageningen en als we niets doen, dan zullen de files alleen maar toenemen. Vooral op de Mansholtlaan, ter hoogte van de Campus, staan er bijna elke dag in de spits wachtrijen. Ook het centrum, het Agro Business & Science Park en de haven hebben last van die stremmingen. Om prettig te blijven wonen en werken in Wageningen is verbetering van de bereikbaarheid nodig. Voor nu en voor de toekomst!

Via deze website houden wij u op de hoogte van de voortgang van het bereikbaarheidsproces.

Op de pagina ‘Over de plannen’ en subpagina ‘Planning en proces’ geven wij u meer informatie over de plannen, voortgang en het verdere proces.

Op 7 november 2016 heeft de gemeenteraad de begroting vastgesteld, waarbij is besloten het al gereserveerde geld voor de verbetering van de bereikbaarheid van Wageningen beschikbaar te houden.

Via een aangenomen motie is het verzoek gekomen om in overleg met de provincie ook alternatieven over/langs de Campus te onderzoeken met bijzondere aandacht voor de aftand tussen het tracé en bebouwing van Noordwest, het Dassenbos en de aansluiting op de busbaan, resp. Nijenoord Allee, en daarbij in ieder geval het plan Ruggengraat 2.0 te betrekken. Voor de volledige inhoud van de motie verwijzen wij u naar het document onder de pagina ‘Documenten en Downloads’.

Door deze motie zal de gemeente de alternatieven onderzoeken.  Naar verwachting zijn de uitkomsten bekend in het voorjaar van 2017. In dit proces blijft de Klankbordgroep betrokken. In de klankbordgroep zit een afvaardiging van het bedrijfsleven, de Wageningen UR, provincie, inwoners, fietsersbond en natuur- en milieuorganisaties.

In de loop der tijd is er veel documentatie verschenen met betrekking tot het project. Onder de pagina ‘Documenten en Downloads’ kunt u alle relevante documenten terug vinden.

 

Nieuws

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Nieuws","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"6","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":true,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}